Malaria voorkomen en behandelen

U kunt malaria voorkomen door bescherming tegen muggenbeten en door het gebruik van antimalariamiddelen (malariatabletten).

Bescherming tegen muggenbeten

De malariamug is vanaf zonsondergang tot zonsopgang actief. In deze periode kunt u de maatregelen tegen muggenbeten nemen zoals in hoofdstuk 2 beschreven onder: ‘maatregelen tegen muggenbeten en insectensteken’.

Preventief gebruik van malariatabletten

In een aantal landen is het preventief slikken van malariatabletten noodzakelijk. Dit betekent dat u tabletten inneemt om te voorkomen dat u ziek wordt. In Nederland zijn daarvoor onder meer de volgende middelen beschikbaar: Nivaquine® (chloroquine), Paludrine® (proguanil), Lariam® (mefloquine) en Malarone® (atovaquon en proguanil). Het middel wat aan u wordt geadviseerd is afhankelijk van uw reisbestemming en van uw gezondheid. 

Preventief malariatabletten innemen

 • Begin met het gebruik van Lariam® drie weken voor aankomst in het malariagebied en zet dit voort tot vier weken na het verlaten van het malariagebied. Neem dit medicijn één keer per week na de maaltijd in.
 • Begin met het gebruik van Malarone® op de dag voor aankomst en zet dit voort tot zeven dagen na het verlaten van het malariagebied. Eén keer per dag innemen met een vette maaltijd of zuiveldrank. 

Het op de goede manier slikken van de juiste malariatabletten, ook na terugkeer in Nederland, in combinatie met de maatregelen tegen muggenbeten, geeft de beste bescherming tegen malaria. Als u te vroeg stopt met de malariatabletten loopt u alsnog een verhoogd risico op malaria.

Noodbehandeling

In gebieden met een middelmatig risico op ernstige malaria is het niet nodig om preventief malariatabletten te slikken. Voor deze gebieden wordt u geadviseerd een noodbehandeling mee te nemen op reis. U kunt uzelf dan behandelen in geval van (verdenking op) een mogelijke malaria-aanval, bij voorkeur nadat de diagnose door een arts is gesteld.

Wat te doen bij een mogelijke malaria-aanval?

Heeft u klachten die wijzen op malaria? Dan moet u zo snel mogelijk een arts of ziekenhuis bezoeken. Daar moet u zich laten onderzoeken op malaria door middel van een bloedonderzoek. Heeft u malaria? Dan kunt u direct de meegegeven noodbehandeling volgens voorschrift starten.

Is er binnen 24 uur geen arts of ziekenhuis bereikbaar? En houden uw malariaverschijnselen met koorts langer dan 24 uur aan? Start dan de noodbehandeling.

Probeer ook na het starten van de noodbehandeling een arts te raadplegen, om er zeker van te zijn dat de behandeling juist is en dat uw klachten niet een andere oorzaak hebben. Vooral als:

 • de koorts niet verdwijnt binnen 48 uur na het starten van de noodbehandeling;
 • de verschijnselen erger worden;
 • u moet overgeven.

Als u binnen een uur na het innemen van de noodbehandeling heeft gebraakt, moet u een nieuwe dosis innemen.

Noodbehandeling innemen met Malarone® (atovaquon/proguanil 250/100mg)

(Jong)volwassenen vanaf 41 kilo:

 • 4 tabletten per dag, gedurende drie dagen;
 • Neem het dagelijkse aantal tabletten in één keer in met voedsel (bij voorkeur een vetrijke maaltijd);
 • Neem elke dag op hetzelfde tijdstip in, gedurende drie dagen;
 • Dosering voor kinderen is afhankelijk van het gewicht, zie pagina 4;
 • Mogelijke bijwerkingen zijn: buikpijn, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en soms braken;
 • Gebruik de noodbehandeling niet als u zwanger bent of een ernstige nierfunctiestoornis heeft;
 • Indien u borstvoeding geeft, overleg dan met uw reizigersadviseur.

Kinderen tot 41 kilo:

 • 11 - 21 kg: 1 tablet per dag, gedurende drie dagen
 • 21 – 31 kg: 2 tabletten per dag, gedurende drie dagen
 • 31 – 41 kg: 3 tabletten per dag, gedurende drie dagen 

Tot slot

Tot twee maanden na terugkeer in Nederland kunnen griepachtige verschijnselen (al dan niet met koorts) op een beginnende malaria duiden. Dit kan zelfs tijdens of na beëindiging van de malariamedicijnen. Heeft u griepachtige verschijnselen? Bel dan uw huisarts en vertel dat u onlangs in een malariagebied bent geweest.