Operatie van een liesbreuk

Om een liesbreuk vast te stellen, zijn meestal geen ingewikkelde onderzoeken nodig. De chirurg kan bij u, terwijl u staat, de breuk gemakkelijk vaststellen. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd, bespreekt de chirurg met u hoe de breuk het best kan worden behandeld. Vaak wordt een operatie geadviseerd. 

Bij een operatie van een liesbreuk gebruiken de chirurgen verschillende technieken om breuken te herstellen. Deze worden hieronder verder beschreven. De chirurg bespreekt met u welke techniek in uw geval het beste is.

Klassieke methode

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een snede bij de breuk. De uitstulping van uw buikvlies wordt opgeheven. De opening of zwakke plek in uw buikwand wordt hersteld. Daarbij wordt de buikwand verstevigd door een stukje kunststof (matje) in te hechten. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door uw lichaam geaccepteerd.

Kijkoperatie

Deze techniek wordt vooral gebruikt bij een dubbelzijdige liesbreuk of wanneer u eerder een liesbreuk heeft gehad. Deze methode is niet voor iedere patiënt geschikt, bijvoorbeeld als de breuk niet terug in de buik te duwen is. Bij deze methode worden via een aantal gaatjes in de buikhuid instrumenten en een, met de tv-scherm verbonden, camera naar binnen gebracht. De operatie wordt nu vanuit de binnenzijde van de breuk uitgevoerd, waarbij de chirurg zijn handelingen ziet op het tv-scherm. Ook wordt nu de uitstulping van het buikvlies opgeheven. Bij deze operatie wordt de opening of zwakke plek in de buikwand meestal hersteld met een stukje kunststof.