Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de Maag-Darm-Leverarts met een speciale biopsienaald, een klein stukje weefsel uit de lever weg. Dit wordt ook wel een biopt genoemd. Het verkregen materiaal wordt opgestuurd voor onderzoek. 

Leverbiopsie.pdf