Koortsstuip bij kinderen

Een stuip of een convulsie is een plotselinge stoornis in de (elektrische) functie van de hersenen. Een dergelijke aanval veroorzaakt kortdurend bewusteloosheid en meestal spiertrekkingen. Bij jonge kinderen kan bij een ziekte met koorts een stuip optreden. Dat heet een koortsstuip. Deze treedt voornamelijk op aan het begin van een ziekteperiode als de koorts snel stijgt. Een koortsstuip is iets anders dan epilepsie. Er is sprake van epilepsie als meerdere stuipen zonder koorts optreden.

Koortsstuipen komen vaak voor. Ongeveer 1 op de 20 kinderen krijgt ooit een koortsstuip. De aanvallen treden op bij kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar. Het is dus een typisch probleem van jonge kinderen.

De koorts, waarbij stuipen optreden, kan veel oorzaken hebben. Koorts bij kinderen met een koortsstuip komt meestal door een verkoudheid, keel- of oorontsteking.