Informatie voor opgenomen dermatologiepatiënten

In overleg is besloten tot een opname in Franciscus Gasthuis. De folder, die u via deze pagina kunt downloaden, geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling Dermatologie.