Individueel zorgplan astma

In het expertisecentrum ligt de focus op snelle diagnostiek: in twee dagdelen ondergaat u meerdere onderzoeken en heeft u gesprekken met verschillende zorgverleners. Zo wordt binnen korte tijd de oorzaak van uw klachten gevonden en wordt voor u een individueel zorgplan opgesteld. In dit zorgplan wordt vastgelegd welk doel u door middel van de behandeling wilt bereiken en welke stappen u hiervoor kunt nemen.