Immunosuppressiva bij IBD

Uw Maag-, Darm en leverarts (MDL-arts) heeft met u gesproken over het gebruik van medicijnen, zoals Imuran® (azathioprine), Puri-Nethol® (6-MP, 6-mercaptopurine) en Thiosix® (6-tioguanine, tioguanine). Deze middelen behoren tot de groep van immunosuppressiva. Dit zijn geneesmiddelen die de natuurlijke afweer onderdrukken. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van deze medicijnen en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter.