Behandeling van een goedaardige zwelling balzak (hydrocèle/spermatocèle)

De meest voorkomende behandeling van hydrocèle/spermatocèle is een operatie. De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving (ruggenprikverdoving). Via een snede in de balzak wordt de zwelling benaderd. De bal en bijbal worden geïnspecteerd en de hydrocèle of spermatocèle wordt verwijderd. Vervolgens wordt de huidwond weer gesloten met oplosbare hechtingen. De ingreep duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Alternatieve behandeling

Soms wordt een hydrocèle/spermatocèle behandeld door middel van een aspiratie. Dat wil zeggen dat met een naald wordt geprikt in de vochtholte en het vocht wordt opgezogen. Soms wordt hierna een stof ingebracht om verkleving van de wanden van de holte te realiseren. Deze techniek wordt eigenlijk alleen nog toegepast wanneer een operatie niet wenselijk of mogelijk is. Deze behandeling gaat gepaard met een hogere kans op terugkeer van de aandoening en infectie.

In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling hydrocèle of spermatocèle.