Geriatrische Trauma Unit (GTU)

Op de Geriatrische Trauma Unit worden patiënten boven de 70 jaar opgenomen met een gebroken bot waarvoor operatie noodzakelijk is. Bij deze patiëntengroep zijn er tijdens een opname vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Daarnaast gebruiken zij vaak veel verschillende medicijnen. We spreken van ‘kwetsbare ouderen’. Een kwetsbare oudere heeft tijdens een ziekenhuisopname een groter risico op het ontwikkelen van problemen die ontstaan tijdens of ten gevolge van een opname in het ziekenhuis.

In de folder vindt u algemene informatie over wat u tijdens een opname op de Geriatrische Trauma Unit kunt verwachten. Deze informatie is een aanvulling op de informatie die u van de arts of de verpleegkundige hebt gekregen. De informatie is ook belangrijk voor uw naasten.

GTU.pdf