Geestelijke verzorging

Een ziekenhuisbezoek kan ingrijpend zijn. Dit verblijf kan allerlei vragen en gevoelens oproepen. Geestelijk verzorgers zijn professionele gesprekspartners en kunnen u helpen bij het stellen van uw eigen vragen. Een gesprek met een geestelijk verzorger kan u helpen om weer in evenwicht te komen.

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.