Behandeling van een gebroken heup

De behandeling bij een gebroken heup hangt sterk af van de leeftijd en vitaliteit van de patiënt. Ook het type breuk en de mate van verplaatsing van de breuk spelen een grote rol. Er zijn 2 behandelingen mogelijk bij het breken van de heup.

Kop-hals prothese KHP

Wanneer een patiënt te oud is om de eigen heup te behouden of omdat de breuk dusdanig is verplaatst dat mag worden aangenomen dat de doorbloeding zeker is beschadigd, dient een prothese te worden geplaatst. Bij deze operatie worden dan de kop en de hals van het onderbeen vervangen: een zogenaamde kop-hals prothese (KHP). Deze wordt in de mergholte gefixeerd met cement.

Totale heupprothese (THP)

Wanneer patiënten nog vitaal zijn en de breuk toch ernstig is verplaatst, kan een totale heupprothese (THP) worden overwogen. Hierbij worden de kop, de kom en hals vervangen. Deze typen protheses hebben een wat langere levensduur waardoor de kans op meerdere operaties in de toekomst kleiner is.

De folder die u via deze pagina kunt downloaden geeft u meer informatie over de behandeling van de heupbreuk.