Foto van de linker en/of rechter nier via de plasbuis (retrograde pyelografie)

De foto van één of beide nieren wordt via de plasbuis genomen (retrograde pyelografie). Als u overgevoelig bent voor röntgencontrast is dit onderzoek de enige manier om de nier met het afvoerende urinekanaal zichtbaar te maken. Bij dit onderzoek wordt namelijk geen contrastmiddel in de bloedvaten gespoten. Daarnaast wordt voor retrograde pyelografie gekozen wanneer na andere onderzoeken verdere informatie nodig is.