Ernstige spierzwakte

In deze folder leest u informatie over Myasthenia Gravis (MG), wat Latijns is voor ‘ernstige spierzwakte’. MG is een zeldzame auto-immuunziekte, die zich kenmerkt door ernstige spierzwakte. De signaaloverdracht van de zenuw naar de spier wordt verhinderd waardoor de spier verzwakt.