Behandeling van dupuytren

Heeft u harde knobbels of strengen in de hand, die mogelijk ook uw vingers in een kromstand trekken? Dan heeft u mogelijk de ziekte van Dupuytren. Als uw vingers krom gaan staan, is een operatie mogelijk nodig. 

Er zijn verschillende behandelingen:

  • De meest uitgevoerde operatie bestaat uit het verwijderen van de streng(en) via een snee ter hoogte van de betrokken handpalm en vinger. De huid wordt daarna weer gesloten. Soms is het nodig een stukje huid (huidtransplantaat) van ergens anders te gebruiken om de wond dicht te maken.
  • Een andere, minder ingrijpende methode, bestaat uit het breken van de streng met een naald op. Hierdoor kan uw vinger weer rechter worden zonder de hele streng operatief te verwijderen.

Er zijn verschillende chirurgen in ons ziekenhuis die deze behandeling kunnen uitvoeren.

In deze folder vindt u meer informatie over de ziekte van dupuytren.