Doppleronderzoek

Om de bloedsomloop te beoordelen wordt gebruik gemaakt van Doppler. De frequentie van een uitgezonden geluidsgolf verandert als de bron van de geluidsgolf zich naar de waarnemer toe of van de waarnemer af beweegt. Denk bijvoorbeeld aan de geluidsverandering van naderend of wegrijdend verkeer.

Bij vaatonderzoek veroorzaakt de snelheid waarmee het bloed stroomt een frequentieverschil in het uitgezonden en ontvangen ultrageluid (ultrageluid is voor de mens niet hoorbaar). Dit frequentieverschil wordt versterkt door apparatuur en hoorbaar gemaakt voor de onderzoeker. Tevens wordt dit frequentieverschil grafisch weergegeven door middel van een dopplercurve.

Meer informatie vindt u in de folder, die u via deze pagina kunt downloaden.