Donormelk

Donormelk is gekolfde melk van een andere moeder. Als een baby bijvoeding nodig heeft, dan zal er altijd gestreefd worden om -indien beschikbaar- moedermelk van de eigen moeder te geven. Soms is dit echter niet mogelijk of toereikend en kiezen ouders om hun kind donormelk te geven.

In deze folder vindt u meer informatie over donormelk. 

 

Donormelk.pdf