De Cliëntenraad

Meedenken en meepraten over een optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening in het belang van onze cliënten.

De Cliëntenraad van Franciscus Gasthuis & Vlietland behartigt de belangen van alle cliënten van het ziekenhuis. Dit zijn patiënten, familieleden en bezoekers. De raad is onafhankelijk en bestaat uit maximaal negen leden, waaronder de voorzitter. De Cliëntenraad streeft ernaar, om als geheel, een evenredige afspiegeling te vormen van alle cliënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland.