Bloedtransfusie

Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep in Franciscus Gasthuis & Vlietland, waarbij de kans bestaat dat u bloed toegediend krijgt (een bloedtransfusie). Bij een bloedtransfusie krijgt u bloed van een ander persoon. Het bloed wordt geleverd door een laboratorium.

Waarom een bloedtransfusie?

Ieder jaar ontvangen ongeveer 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het betreft onder andere: 

  • slachtoffers van ongevallen; 
  • mensen met een bepaalde (aangeboren) bloedafwijking;  
  • patiënten die een operatie ondergaan; 
  • patiënten die voor kanker of andere bloedziekten worden behandeld.

Bloedtransfusie.pdf