Behandeling van Bilharzia

Een infectie met bilharzia is goed te behandelen met medicijnen. Belangrijk is dat eerst wordt vastgesteld of daadwerkelijk een infectie met bilharzia heeft plaatsgevonden. Meestal gebeurt dit door middel van bloedonderzoek.

Waar komt bilharzia voor?

Bilharzia komt onder andere voor in Afrika, verschillende landen van Latijns-Amerika (Brazilië, Suriname, Venezuela), delen van de Caraïben, sommige landen van het Midden-Oosten, Zuid-China, de Filippijnen en Zuidoost-Azië.

Hoe loopt u bilharzia op?

Bilharzia kan worden opgelopen door contact met zoet oppervlaktewater waarin zich de larven bevinden. Dit kan door pootje baden of zwemmen in meren, rivieren, beekjes of poelen. Gechloreerd zwemwater en de zee zijn wel veilig. De besmetting kan binnen enkele minuten plaatsvinden, ook bij een intacte huid.

Wat merkt u van een infectie met bilharzia?

De meeste mensen krijgen geen klachten. Bij sommigen ontstaat plaatselijke hevige jeuk kort na contact met zoet oppervlaktewater, wat kan duiden op een besmetting met bilharzia. Deze jeuk, ook wel zwemmersjeuk genoemd, verdwijnt vrij snel. Enkele dagen tot weken na de besmetting met bilharzia kunnen koorts, galbulten, gewrichtsklachten en buikpijn ontstaan. Na zes tot acht weken is er soms bloederige urine of bloed bij de ontlasting.

Hoe wordt bilharzia vastgesteld?

De worminfectie kan worden vastgesteld door bloedonderzoek. Dit bloedonderzoek heeft pas zin na minimaal zes weken na het watercontact, omdat de antistoffen niet eerder in het bloed aantoonbaar zijn. In een later stadium van de ziekte kunnen ook de wormeieren in de urine of ontlasting worden gevonden.

Maatregelen om bilharzia te voorkomen

Bilharzia kan worden voorkomen door het vermijden van elk contact met zoet oppervlaktewater (onder andere bij pootje baden, lopen, spelen en zwemmen) in gebieden waar bilharzia voorkomt. Indien watercontact toch heeft plaatsgevonden, droog dan uw huid snel af met een ruw oppervlak, bijvoorbeeld een handdoek. Een infectie kan niet worden voorkomen door het nemen van medicijnen voorafgaand aan het watercontact of direct erna. Er is geen geschikt vaccin beschikbaar. Bij terugkomst en het vermoeden op een bilharzia-infectie neemt u contact op met uw huisarts.