Behandeling van basaalcelcarcinoom

De behandeling van een basaalcelcarcinoom hangt af van het type basaalcelcarcinoom. Het is belangrijk om een basaalcelcarcinoom te behandelen, omdat deze gezwellen niet vanzelf genezen en langzaam groter worden. In 30% van de gevallen ontwikkelen mensen binnen 5 jaar opnieuw een basaalcelcarcinoom ergens anders op het lichaam.

Excisie

In de meeste gevallen wordt een basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving chirurgisch verwijderd (excisie). Hierbij wordt een randje gezonde huid meegenomen, vanwege mogelijke groei buiten de zichtbare begrenzing. Gewoonlijk wordt bij een basaalcelcarcinoom een marge van enkele millimeters gezonde huid aangehouden. Bij grotere huidafwijkingen, van bijvoorbeeld het sprietige subtype wordt een ruimere marge geadviseerd. Het is van belang dat het basaalcelcarcinoom volledig wordt verwijderd. Om hiervan zeker te zijn, wordt het verwijderde weefsel altijd microscopisch onderzocht.

Mohs Micrografisch Chirurgie

Met deze techniek wordt het basaalcelcarcinoom volledig verwijderd, zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden (randen van het plekje) te beoordelen of ze vrij zijn van het basaalcelcarcinoom. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt alleen waar nodig en mogelijk nog meer weefsel weggesneden.

Fotodynamische therapie (PDT)

Dit is een goede behandeling voor oppervlakkige vormen van basaalcelcarcinoom en levert cosmetisch gezien de beste resultaten. Bij deze therapie wordt de huidafwijking vooraf behandeld met een zalf die de kwaadaardige cellen extreem gevoelig maakt voor zichtbaar licht. Door belichting met een speciale lamp wordt het basaalcelcarcinoom vernietigd.

Imiquimod crème (Aldara)

Behandeling met Imiquimod crème is geschikt voor oppervlakkige vormen van basaalcelcarcinoom. Imiquimod stimuleert plaatselijk het afweersysteem, waardoor basaalcelcarcinomen worden opgeruimd. Deze crème moet vijf keer per week gedurende zes weken op het basaalcelcarcinoom worden aangebracht. Een nadeel kan zijn dat huidirritatie optreedt tijdens de behandeling.