Amputatie van een been of arm

Onder een amputatie wordt verstaan het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een teen, voet, been, vinger of hand, of een deel hiervan. Met een amputatie zal afstand gedaan moeten worden van een deel van het lichaam. 

De folder, die u via deze pagina kunt downloaden, geeft u een globaal overzicht van de procedure rond een amputatie van een been of arm.