Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is een hersenziekte die hersencellen geleidelijk aantast. De hersencellen liggen aan de buitenkant van de hersenen. Dat gebied noemen we de hersenschors of cortex. Patiënten met Alzheimer verliezen geleidelijk steeds meer hersenfuncties. Het verlies van functies is zo erg, dat het werk, relaties en andere activiteiten sterk kan beïnvloeden.

In deze folder leest u meer over de symptonen, oorzaak en behandeling van alzheimer.

Alzheimer.pdf