Afasie

Afasie is een taalstoornis als gevolg van hersenletsel. Een patiënt met afasie kan moeite hebben met spreken, begrijpen, schrijven of lezen. Afasiepatiënten hebben vaak gevoelens van machteloosheid, onzekerheid en verdriet. Een behandeling in samenwerking met de logopedist kan helpen.  

Afasie.pdf