ACP gesprek

U heeft via uw behandelend arts een uitnodiging gekregen om in een gesprek met een arts en een verpleegkundige door te praten over uw behandelwensen en -mogelijkheden, behandelbeperkingen en het levenseinde. In deze folder leggen wij uit waarom dit belangrijk is en wat er in het gesprek besproken zal worden.

Waarom nadenken en praten over behandelwensen, behandelbeperkingen en het levenseinde

Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan over uw wensen ten aanzien van de zorgverlening, doelen in de zorgverlening en het levenseinde. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uit te spreken wat voor u belangrijk is en kunnen wij aangeven wat hierin medisch mogelijk is. Daarnaast kunnen wij de zorg afstemmen op de wensen, doelen en afspraken die wij samen met u maken in dit gesprek.

ACP gesprek.pdf