Zika

Zika is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgebracht door steken van de Aedes mug. In Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied komt het zikavirus op grote schaal voor. In grote delen van Zuidoost-Azië, Oceanië en Afrika is het zikavirus minder aanwezig.

Hoe loopt u het zikavirus op?

Het zikavirus wordt door steken van de Aedes-mug overgebracht. Deze mug verblijft met name in en rond de steden. De mug rust in huis en steekt overdag, vooral in de vroege ochtend en late namiddag. In enkele gevallen is er ook sprake van seksuele overdracht.

Wat merkt u van het zikavirus?

De ziekteverschijnselen zijn over het algemeen vrij mild: koorts, oogontsteking, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en huiduitslag. Deze klachten lijken op knokkelkoorts (dengue) en chikungunya.

Hoe wordt Zika vastgesteld?

Een infectie met het zikavirus kan worden vastgesteld door het aantonen van het virus in bloed of door het aantonen van antistoffen tegen het virus in bloed.

Maatregelen ter voorkoming

Er bestaat geen vaccinatie tegen Zika. U kunt een zikavirusinfectie voorkomen door bescherming tegen muggenbeten. De mug die het zikavirus overbrengt, is overdag actief. Het is dus noodzakelijk om overdag de maatregelen tegen muggenbeten te nemen, zoals hier beschreven.

Zwangere vrouwen of vrouwen met zwangerschapswens én hun partners

  • Bent u zwanger of wilt u tijdens of na de reis zwanger worden? Bespreek dan uw reisbestemming met een arts. Bekijk of het noodzakelijk is om de reis te maken. Zo niet, stel de reis dan uit.
  • Bent u zwanger en heeft u reguliere controles bij een verloskundige of arts? Meld dan een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst. Zeker als binnen 2 weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door het zikavirus.
  • Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot minstens één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst.
  • Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst en een partner hebben die zwanger is of zwanger wil worden, wordt geadviseerd minstens 2 maanden een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.

Behandeling

Zika gaat in principe vanzelf over en er bestaat geen behandeling voor. De behandeling van Zika bestaat uitsluitend uit het bestrijden van de klachten. Pijnklachten en koorts kunt u onderdrukken door Paracetamol. Verder is het belangrijk om goed te blijven drinken.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat u Zika heeft.