Verstandskiezen verwijderen

De verstandkies is de laatste kies die doorkomt in de mond. Vaak is er te weinig ruimte op de tandboog voor het normaal doorkomen van de verstandkies. Hierdoor kan de kies slechts gedeeltelijk doorbreken of helemaal niet doorbreken. Dit kan leiden tot:

  • Ontsteking van het tandvlees;
  • ontsteking van het bot om de verstandkies heen;
  • beschadiging aan een kies die voor de verstandkies staat;
  • problemen bij het schoonhouden van het gebied rondom de verstandkies.

Dit zijn de voornaamste redenen voor verwijdering van de verstandkies. Daarnaast zijn er nog meer redenen om de verstandkiezen te verwijderen, zoals:

  • Het verschuiven van gebitselementen;
  • cystevorming rond de ingesloten verstandkies;
  • abnormale ligging waardoor een gaatje ontstaat in de kies die voor de verstandkies ligt;
  • abcesvorming.