Plasbuisvernauwing (urethrastrictuur)

De plasbuis van de man loopt vanaf de blaas, door de prostaat en de sluitspier, naar de penis. De urine stroomt hier doorheen naar het plasgaatje op de top van de penis. In de plasbuis kunnen vernauwingen ontstaan, waardoor het plassen moeilijker wordt. Vaak weten we niet waardoor dit komt, maar veel voorkomende oorzaken zijn operaties die via de plasbuis zijn uitgevoerd, ingebrachte katheters of ontstekingen van de plasbuis. Ook een ongeluk waarbij een man met zijn kruis ergens op valt kan leiden tot een vernauwing (val op stang van de fiets, een paaltje, een rek of een skateboard).

Diagnose plasbuisvernauwing

De diagnose wordt gesteld door een flowmetrie, dit is een plastest waarbij de kracht van de straal wordt gemeten. De definitieve diagnose wordt gesteld door een urethrogram, dit is een onderzoek waarbij met röntgendoorlichting een afbeelding wordt gemaakt van de plasbuis. Ook een cystoscopie kan worden uitgevoerd, waarbij met een flexibele slang met een cameraatje in de plasbuis en de blaas wordt gekeken.

Behandelplan

Aan de hand van de plaats en de ernst van de vernauwing wordt een behandelplan opgesteld. Bij een eenvoudige korte vernauwing kan deze worden ingesneden via een kijkoperatie (urethrotomie volgens Sachse). Om een vernauwing definitief te verhelpen wordt in veel gevallen een uitgebreidere operatie verricht (urethraplastiek). 

Specialisatie en centralisatie

De urethraplastiek is een operatie waar de uroloog veel ervaring in moet hebben om goede resultaten te boeken. Daarom is er een landelijke afspraak gemaakt dat deze ingrepen alleen plaats mogen vinden in ziekenhuizen waar minimaal 20 van deze operaties per jaar worden gedaan. Voor sommige, nóg ingewikkeldere, ingrepen is een nog kleiner aantal ziekenhuizen aangewezen. In Franciscus Gasthuis werkt een team dat gespecialiseerd is in deze operaties. Er worden jaarlijks meer dan 20 plasbuisoperaties uitgevoerd. Het team is versterkt door prof. dr. J.L.H.R. Bosch, die al meer dan 25 jaar ervaring heeft met plasbuisproblematiek; hij is 1 van de landelijke experts op dit gebied naar wie vanuit het hele land patiënten worden doorverwezen als de lokale uroloog geen gepaste oplossing meer heeft. 

Regionale samenwerking

Er wordt een samenwerkingsverband opgezet met het Erasmus MC, waarbij patiënten met ingewikkelde plasbuisvernauwingen samen worden besproken en daar worden geopereerd waar zij het best op hun plaats zijn.

Afdelingen