Klaplong na een ongeval

Onze longen zorgen voor uitwisseling van zuurstof en koolmonoxide. Dat kan alleen wanneer ze goed kunnen uitrekken en samenknijpen door de ribbenkast en de spieren hieromheen. De longen bewegen dan ook passief mee met de beweging van de ribbenkast. Wanneer het vacuüm tussen de ribbenkast en de longen wegvalt door bijvoorbeeld een gaatje, kunnen de longen ‘inklappen’ waardoor ze (tijdelijk) hun functie verliezen.

Oorzaken klaplong

Er zijn verschillende oorzaken van een ingeklapte long. Bij een ingeklapte long door een ongeval kan het vacuüm worden verstoord door een wond van buitenaf. Denk hierbij aan een schot- of steekwond maar ook wonden ontstaan door een val kunnen een ‘gat’ veroorzaken van de buitenkant van de ribbenkast.

Naast bovenstaande oorzaken komen klaplongen vaker voor door een scheurtje in de longvliezen dat ontstaat door een gebroken rib. Mensen vallen om diverse redenen of raken betrokken bij een (verkeers-)ongeval waardoor ze ribbreuken oplopen. De scherpe puntjes van de ribben kunnen een- of meerdere gaatjes prikken in het longvlies waardoor het vacuüm wegvalt tussen de ribbenkast en long. Afhankelijk van de oorzaak, gaat een klaplong vaak ook gepaard met een (kleine)bloeding in de borstholte of een longkneuzing door de klap.

Afdelingen