Epilepsie

Epilepsie veroorzaakt plotselinge en tijdelijke aanvallen, door verstoring van het elektrisch evenwicht in uw hersenen. Epileptische aanvallen kunnen erg verschillend zijn. Zo kunt u schokken met uw armen en benen, of een gevoel van vreemde tintelingen in uw lichaam hebben of vreemde geluiden horen. Voor de diagnose epilepsie moeten meerdere epileptische aanvallen binnen één jaar plaatsvinden.  

Afdelingen