Norovirus

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het maagdarmkanaal veroorzaken. Typische klachten zijn braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp. 

Meestal beginnen deze klachten tussen de 1 en 3 dagen nadat iemand het virus binnenkrijgt. Het braken is vaak heftig, en kan heel plotseling optreden. Er zijn ook mensen die geen klachten krijgen maar wel het virus uitscheiden en kunnen overdragen.