Begeleiding bij uw ziekte

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, medische behandeling en/of opname kan voor u en uw omgeving zorgen of spanningen met zich meebrengen. De afdeling medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale begeleiding, behandeling of ondersteuning voor u en uw naasten.

Waarbij kunnen wij u ondersteunen?

In een of meerdere gesprekken met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u de problemen waar u tegenaan loopt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoe verwerk ik mijn ziek zijn? 
  • Met wie kan ik over mijn gedachten en gevoelens rondom mijn ziekte praten?
  • Ik ben ernstig ziek. Wat vertel ik mijn kinderen en hoe? 
  • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën en informatie over instellingen? 
  • Hoe ga ik om met afhankelijkheid, onzekerheid, verlies of angstgevoelens?

Bescherming persoonsgegevens

Uw behandelaars in Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben, op grond van wettelijke afspraken, onder meer de plicht om gegevens over u vast te leggen. Deze zijn nodig voor een goede zorgverlening aan u.

Ten aanzien van deze gegevens bestaat een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de medisch maatschappelijk werkenden tot geheimhouding verplicht zijn over alle gegevens waarvan hij/zij beroepshalve kennis neemt. Sommige gegevens worden alleen uitgewisseld als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.