Plotselinge doofheid

Uw gehoor verslechtert bij plotselinge doofheid in korte tijd. Meestal ontstaat het gehoorverlies binnen enkele seconden tot minuten. Het geluid klinkt door uw gehoorverlies doffer, blikkeriger, vervormd of u hoort een echo. In sommige gevallen hoort u helemaal niets meer. In de meeste gevallen treedt het plotselinge gehoorverlies aan 1 oor op. Indien dit bij u het geval is, verdwijnt uw vermogen om richting te horen.

Oorsuizen is een veelvoorkomend verschijnsel bij plotselinge doofheid. U hoort dan een suizend, brommend, dreunend of fluitend geluid. Soms treedt er ook een stoornis in het evenwicht op. De stoornis van het evenwicht kan variëren van een licht gevoel in uw hoofd, tot hevige duizeligheid met misselijkheid en braken. Ook ervaren veel patiënten een drukkend of vol gevoel in of rond hun oor.