Keel- en neusamandelen, ziekten

Keel- en neusamandelen zijn grote klieren achter in uw keel. De neusamandel is niet zichtbaar en verdwijnt in de pubertijd. Amandelen werken als een filter om binnendringende ziektekiemen te bestrijden. Ze vergroten de weerstand tegen ziekten. Het kan echter zijn dat uw amandelen niet in staat zijn ziektekiemen voldoende te vernietigen en daardoor zelf ontstoken raken. Als uw amandelen meer kwaad dan goed doen, dan krijgt u het advies om uw amandelen te laten verwijderen. 

Klachten bij een ontstoken neusamandel kunnen zijn: een voortdurende of terugkerende verkoudheid met een vieze neus, slecht slapen, snurken, veel door de mond ademen of herhaalde oorontstekingen.

Wanneer het om de keelamandelen gaat, kunt u herhaaldelijk keelpijn met slikklachten en temperatuurverhoging krijgen. De keelamandelen kunnen ook voortdurend in een meer of minder ontstoken toestand verkeren, In dat geval treden klachten van moeheid, hangerigheid, afgenomen eetlust en slechte adem op. In de hals zijn dan vaak verdikte lymfklieren te voelen. Zeer grote keelamandelen kunnen zelfs de ademhaling belemmeren. Hierdoor kan u onrustig slapen en last hebben van snurken.