Shock

Patiënten op de Intensive Care (IC) zijn ernstig ziek. Soms zó ziek, dat meerdere organen tegelijkertijd worden beschadigd. Dit kan gebeuren bij een ernstige vorm van shock. Vooral bij septische shock: een shock door een infectie. De toevoer van bloed en zuurstof naar de organen vermindert, waardoor deze niet goed kunnen functioneren. Ook kan het zo zijn dat vocht in de longen komt, doordat het hart niet goed pompt. De longen zijn eigenlijk niet ziek, maar vanwege het zieke hart ontstaan er problemen met de ademhaling. En de bloeddruk daalt. Dit is vooral schadelijk voor de longen, nieren en hersenen. Het ziektebeeld, waarbij meerdere organen tegelijkertijd niet goed meer functioneren, noemt men ook wel 'multipel orgaan falen' (MOF).

(Let op: shock is ook de Engelse term voor ‘schrikken’. Dat is een totaal andere toestand dan hierboven is beschreven.)

Afdelingen