IC-patiënten zien er anders uit

Als u op de IC ligt, dan kunt u er anders uitzien en anders reageren. Dit is vooral voor uw familie en naasten vervelend. Zij zien bij u:

  • blauwe plekken;
  • een opgezwollen uiterlijk;
  • verwardheid en onrust;
  • een vervormd gezicht;
  • een stoma.

Als u ernstig ziek bent en op de IC ligt, dan heeft u vaak meerdere infusen, drains, slangen en plakkers. Deze zijn verbonden aan uw lichaam.

Sommige daarvan zijn aan het andere uiteinde verbonden met apparatuur om verschillende functies van het lichaam te bewaken (monitoren). Andere worden gebruikt om vocht, voeding of medicijnen toe te dienen. Weer andere zijn verbonden met machines, zoals beademingsapparatuur. 

Veel van de apparaten hebben een beeldscherm met cijfers en letters die af en toe oplichten. Regelmatig klinken er belletjes en andere geluiden, die voor bezoekers eng kunnen zijn. De verpleegkundige weet precies waar al die slangen en apparaten voor zijn. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundigen.

Afdelingen