Depressie bij ouderen

Een depressie is een psychische ziekte; een emotionele toestand, die zich uit in somberheid, moedeloosheid, een lage zelfwaardering en soms een onvermogen om zichzelf te handhaven. Depressie bij ouderen komt veel voor. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, des te beter de depressie te behandelen is.

Een depressie kan vele oorzaken hebben, zoals:

  • Erfelijke factoren;
  • Lichamelijke ziekte of invaliditeit. Vermoedelijk is dit één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een depressie op hogere leeftijd;
  • Persoonlijkheidsfactoren en hoe iemand gedurende zijn leven met problemen is omgegaan;
  • Het verlies van belangrijke personen, maar ook het verlies van werk en bezigheden.

 

Afdelingen