Vulvaklachten

De vulva is het uitwendige geslachtsdeel van de vrouw. Klachten aan de vulva zijn vervelend. De meest voorkomende aandoeningen zijn infecties, eczeem, vulvodynie (pijn aan de vulva) en lichen sclerosus (huidaandoening aan de vulva). 

Multidisciplinaire aanpak

Klachten aan de vulva bevinden zich vaak op de grens van de twee verschillende specialismen Dermatologie en Gynaecologie. Met de seksuologen is een hechte samenwerking. U kunt hier zonodig naartoe worden verwezen. Het is gebleken dat wij u door deze multidisciplinaire samenwerking snel en goed kunnen helpen.

Vulvaspreekuur

Wanneer u last heeft van bovenstaande klachten kunt u terecht bij ons vulvaspreekuur. Het spreekuur vindt plaats in Franciscus Gasthuis. Bij het spreekuur zijn een dermatoloog en een gynaecoloog aanwezig. 

Als u een afspraak heeft gemaakt voor het vulvaspreekuur krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Wij verzoeken u vriendelijk deze ingevuld terug te sturen. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke uitnodiging voor uw eerste afspraak. Een goed ingevulde vragenlijst is belangrijk voor het stellen van een juiste diagnose. Tijdens uw afspraak op het Vulvaspreekuur wordt uw ingevulde vragenlijst met u doorgenomen.

Het kan zijn dat er tijdens het spreekuur een klein stukje weefsel (biopt) wordt afgenomen voor verder onderzoek. U krijgt een verdoving. Dit kan even pijnlijk zijn, maar van het biopt nemen zelf voelt u meestal niets. De uitslag van het biopt is binnen twee weken bekend. Het behandelplan zal uitgebreid met u worden besproken.

Meer informatie over vulvaklachten kunt u lezen op de website van DeGynaecoloog.nl.

Afdelingen