Acute hartklachten (pijn op de borst)

Heeft u acute hartklachten, zoals pijn op de borst, kortademigheid of ritmestoornissen? Als u gezondheidsklachten heeft, dan neemt u altijd eerst contact op met de huisarts. Deze kan u, zo nodig, verwijzen naar een van de cardiologen in ons ziekenhuis. 

Bent u voor acute hartklachten verwezen naar Franciscus Gasthuis & Vlietland? Dan wordt u snel en vakkundig onderzocht op de Eerste Hart Hulp. Deze afdeling lijkt op een verpleegafdeling en werkt als een Spoedeisende Hulp voor mensen met hartklachten.

Afdelingen