Zorg van generaties

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis.  Ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, waardoor wij met ruim 4.700 medewerkers, 340 artsen en 150 vrijwilligers graag voor u klaarstaan. Toen, nu én in de toekomst.

Zorg Nu & Straks

External video URL

We zijn trots om onze nieuwe Franciscus film te delen! In 2,5 minuut laten we zien hoe onze collega's dagelijks betekenis geven aan de zorg. 4 hoofdthema's staan centraal: Zorg voor elkaar, Zorg voor de patiënt, Zorg die ons past, en Zorg Nu & Straks.

Bij Franciscus staan we al generaties lang voor mensgerichte en toegankelijke zorg. Samen met onze patiënten beslissen we wat het beste bij hun persoonlijke wensen past, om zo de best mogelijke zorg te bieden.

Ziekenthuis

Al meer dan 100 jaar bieden wij zorg voor en door mensen. Daarbij neemt u de centrale plaats in. In kwaliteit en service willen wij uw verwachtingen overtreffen. Dat doen wij op een plek waar u zich thuis voelt, waar mensen werken die u zich thuis laten voelen, die naar u luisteren, met u meeleven en uw verdriet, onzekerheid en blijdschap begrijpen. Wij zijn, in dat opzicht, eerder een ziekenthuis dan een ziekenhuis. Dat geldt ook voor de mensen die bij ons werken.

Zusters Augustinesse aan het werk in de keuken

Samenwerking en inspiratie

Samenwerking en inspiratie

Samen is het woord dat ons in alles bindt. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. Wij werken samen met uw huisarts, het verpleeghuis, de wijkverpleging, mantelzorgers en vele anderen. Wij volgen de nieuwste (medische) ontwikkelingen, werken continu aan vernieuwing en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

Inzetten voor de toekomst

Wij realiseren ons dat wij als kleine schakel een bijdrage kunnen leveren aan het zorgvuldig doorgeven van de wereld aan de generaties na ons. Wij zetten ons actief in voor duurzaam (her)gebruik van materialen, het verminderen van afvalstromen en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De groene daktuien