Zelfmanagementprogramma PPEP4ALL

Speciaal voor patiënten met een chronische ziekte is er een zelfmanagement educatie programma ontwikkeld. Het programma is een aanvulling op de medische behandeling van chronisch zieken.
Thema's als gezondheidsbevordering, stressmanagement, omgaan met angst en/of depressie; maar ook communicatievaardigheden, het organiseren van sociale steun, omgaan met vermoeidheid en een aangepast activiteitenpatroon worden besproken.

Het doel van het educatieprogramma is het verminderen van psychologische en sociale problemen van patiënt (en eventueel partner) om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Het programma biedt handvatten om beter om te leren gaan met de gevolgen van een chronische ziekte.

Het programma bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 90 minuten.
 

Zelfmanagementprogramma voor IBD patiënten

Bijeenkomsten

Naast een programma voor patiënten bestaat de mogelijkheid om ook bijeenkomsten te organiseren voor partners van patiënten met IBD. Het doorlopen van het PEPP4all programma heeft een iets andere invalshoek, namelijk vanuit het partnerperspectief. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe om te gaan met zorglast en vaardigheden in omgang met patiënten met IBD.

Praktische informatie

Jaarlijks wordt dit zelf management programma aangeboden in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

  • De training wordt begeleid door 2 trainers.
  • De groep bestaat uit 5-8 deelnemers.

De training vraagt de nodige inspanning van uw kant. Wekelijks bijwonen van de bijeenkomsten en de daarbij behorende huiswerk opdrachten. Omdat de meeste zorgverzekeraars dit programma niet vergoeden, behalve VZG, wordt er een bijdrage gevraagd van 30 euro voor de aanschaf van het werkboek.

Mocht u belangstelling hebben voor dit programma, praat er over met uw zorgverlener. Hij of zij kan u meer vertellen wanneer deze training plaatsvindt en kan u aanmelden voor het programma.