geestelijk verzorger pieter jan Bougie

Geestelijk verzorger Pieter Jan Bougie vertelt over zijn werk

Pieter Jan Bougie is geestelijk verzorger. Tijdens zijn werk maakt hij hele mooie, maar ook hele heftige dingen mee.

Pieter Jan Bougie is geestelijk verzorger. Tijdens zijn werk maakt hij hele mooie, maar ook hele heftige dingen mee. Hij vertelt:

‘De context is belangrijk voor de betekenis die iemand aan iets geeft. Een voorbeeld. Tijdens een crematiedienst zat ik naast een oudere meneer. Verderop zat een jongen met een zwarte pet op. De man wond zich op over dit ‘onopgevoede joch’ die zijn pet op hield en ik had de neiging ook een waardeoordeel te geven. Na de dienst liep iedereen langs de kist. De jongen bleef voor de kist staan, legde zijn pet op de kist en zei: “Bedankt opa”. Toen ik hem later vroeg wat de pet betekende, vertelde hij dat hij deze jaren terug van zijn opa had gekregen en dat dit veel voor hem betekende. 

Waarom ik dit vertel; mensen voelen zich pas echt begrepen als je aandacht hebt voor de hele context. Dat wat van waarde en betekenis is voor de patiënt, beïnvloedt ook zijn overtuiging om wel of niet te kiezen voor een behandeling. Wij zijn als geestelijk verzorgers gefocust op de beweegredenen achter keuzes die patiënten maken. Hier aandacht aan geven komt de behandeling ten goede.

Ik vind het zo moedig dat mensen vertrouwen geven, zich letterlijk uit handen geven aan onze zorgverleners. Aan de chirurg die hen opereert, aan de verpleegkundige die hen wast en aan de geestelijk verzorger waarmee zij hun diepste twijfels en angsten bespreken. Wij proberen patiënten te ondersteunen en motiveren. Hen hoop te geven, soms hele kleine sprankjes. We voeren veel gesprekken. Ook met patiënten die niet lang meer te leven hebben. Deze gesprekken gaan vaak niet over grote vragen zoals de zin van het leven, maar juist om kleine dingen, zoals familie; over liefde die zij wel of niet kregen en gaven. Door te praten over positieve en negatieve momenten in hun leven, laten zij langzaam los. Daarbij geven wij geen waardeoordeel.

Patiënten geven de zorgverleners in ons ziekenhuis vertrouwen en wij beantwoorden die met liefdevolle en bekwame topzorg met aandacht voor de menselijke maat. Ik vind het geweldig hier mijn bijdrage aan te leveren.’