Wachttijden

U heeft van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak op een polikliniek of onderzoek in ons ziekenhuis. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de wachttijden (toegangstijd) in ons ziekenhuis. Dit is de periode tussen uw verwijzing door de huisarts en de eerstvolgende mogelijkheid om bij de specialist op het spreekuur te komen of een onderzoek te ondergaan. De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms moet u langer wachten, bijvoorbeeld als u voorkeur heeft voor een bepaalde arts. Voor spoedgevallen zijn er geen wachttijden. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) overeengekomen. Voor een intakegesprek is dit 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder en voor de start van een behandeling 7 weken vanaf het intakegesprek. 

Wachttijden behandelingen en operaties
De actuele wachttijden voor specifieke behandelingen en operaties vindt u hier

Actuele toegangstijden poliklinieken en diagnostiek in dagen      

Peildatum: 28-08-2023

 

Locaties Franciscus Gasthuis & Vlietland 
uitleg: de wachttijd is in dagen
     
SpecialismeGasthuisVlietlandBerkelMaassluisWillemspleinOogziekenhuis
Cardiologie2422233312n.v.t.
ECG  1 1 n.v.t.
Event recordern.v.t. 7n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Fietsproefn.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Chirurgie15249916 n.v.t.n.v.t.
Doppler147n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Borstkliniek1816n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Dermatologie92222442n.v.t.
Flebologie99

99

 

n.v.tn.v.t. n.v.t.n.v.t.
Gastro-enterologie (MDL)**79* n.v.t.n.v.t.
Colonoscopie9*n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Gastroscopie 10n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Geriatrie31164536n.v.t.n.v.t.
Gynaecologie/Verloskunde99993045 n.v.t.n.v.t.
Gynaecologische echo54463099 n.v.t.n.v.t.
Bekkenbodemcentrum9916n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Interne Geneeskunde58583168n.v.t.53
Kaakchirurgie2928n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Keel-, Neus- & Oorheelkunde17128225n.v.t.
Kindergeneeskunde*99*40n.v.t. n.v.t.
Longgeneeskunde2351999957n.v.t.
Longfunctie onderzoek11n.v.t.99n.v.t.n.v.t.
Nefrologie3360n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Neurochirurgie1014n.v.tn.v.t.n.v.t.n.v.t.
Neurologie99999999 n.v.t.n.v.t.
Hoofdpijnpolikliniekn.v.t.57n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Nucleaire Geneeskunde      
Botdichtheidsmeting (DEXA)n.v.t. 18   n.v.t.
Oogheelkunde3658n.v.t. *n.v.t. n.v.t.
Kinderen tot 12 jaar8099n.v.t.  n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Fundusfoton.v.t.16n.v.t. n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Orthopedien.v.t.  n.v.t. n.v.t.n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Schoudergewricht3644n.v.t.28n.v.t. n.v.t.
Elleboog3644n.v.t.28n.v.t.n.v.t.
Enkelgewricht1869n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Voetgewricht18611n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Heup-/bekkengewricht7496n.v.t. n.v.t.
Kniegewricht15396n.v.t.n.v.t.
Pols-/handgewricht153n.v.t.23n.v.t.n.v.t.
Pijnbestrijding6349n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Plastische Chirurgie525n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Psychiatrien.v.t. n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Radiologie:      
CT-scan2828n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.
Echografie 92411n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Mammografie1816n.v.t.  n.v.t.n.v.t. n.v.t.
MRI-scan2829n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Röntgenfoto 411 n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Reumatologie36373944n.v.t. n.v.t.
Revalidatien.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.
Rotterdams Duizeligheidscentrumn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.*n.v.t.
Urologie999936n.v.t.36n.v.t.
Prostaatcentrum
zuidwest Nederland
24n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.

* = De wachttijd is op dit moment langer dan wij vooruit kunnen plannen. Of wij beoordelen op welke termijn een afspraak ingepland moet worden.