Vrouw &  Kind Centrum

Start bouw: juli 2023
Verwachte oplevering: 2026

Op de 4e en 5e laag van de nieuwbouw komt een integraal Vrouw & Kind Centrum. De goede stroomlijning tussen de afdelingen Kindergeneeskunde, Gynaecologische en Verloskundige zorg is daarbij van groot belang. De spoedeisende hulp voor zwangere en gynaecologische patiënten komt op dezelfde verdieping als de afdelingen Gynaecologie en Verloskunde. De afdelingen Neonatologie en Kind liggen hier direct boven.

Het Vrouw & Kind Centrum krijgt een aantal eerstelijns verloskamers. De zwangere kan hier bevallen, met ondersteuning van een eigen gekozen verloskundige (eerstelijn). Medische hulp is heel dichtbij. De zwangere kan als dat nodig is direct en snel geholpen worden door een klinisch verloskundige of Gynaecoloog (tweedelijn). Dat versterkt de samenwerking en afstemming tussen de eerstelijns- en tweedelijnsverloskunde.

In het huidige gebouw Gasthuis, komt een Kraamzorghotel van Kraamzorg Rotterdam. Ook dat ondersteunt en versterkt de samenwerking rondom de kraamzorg en geeft het gezin meer keuzes.

verloskamer

Gezinsgerichte zorg

In het Vrouw & Kind Centrum realiseren we onze ambities voor gezinsgerichte zorg. De zorg voor de patiënt staat centraal. Dat betekent dat we bij de zorg rekening houden met de familie (het gezin) en de sociale omgeving van de patiënt. We bieden éénpersoonskamers waar ouders/verzorgers gewoon bij hun kind op de kamer kunnen slapen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor gezinsgerichte zorg. Moeder en kind blijven bij elkaar na geboorte en worden alleen van elkaar gescheiden als hier een medische noodzaak voor is.

Het zorgpersoneel heeft meer mogelijkheden om de zorg te laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt en het gezin. Op deze manier kunnen we onze normen voor beschikbare en continue zorg ook in de toekomst blijven halen. 

Sfeer

Met kleuren en materialen wordt een ontspannen huiskamersfeer gecreëerd. Natuurlijk hebben alle patiëntenkamers in het Vrouw & Kind Centrum daglicht en alle kamers aan de binnenzijde van het pand kijken uit op de groene binnentuinen. De kinderafdeling krijgt een eigen daktuin, die ook toegankelijk is voor ouders van kinderen die op de Neonatologie zijn opgenomen. Deze afdeling krijgt naast de speelkamer ook een tiener / lounge kamer en een Ronald Mc Donald Huiskamer. In de Huiskamer is er ruimte voor ontspanning voor het gehele gezin.

verloskamer 2

Impressie verloskamer. 

kindkamer 1
kindkamer 2

Impressies kindkamer.

neokamer 1
neokamer 2

Impressies neokamer.