Veilige zorg en gedragsregels

Om uw verblijf in Franciscus Gasthuis & Vlietland voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben wij samen met politie en justitie een aantal normen opgesteld. Iedereen in het ziekenhuis moet zich hier aan houden. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

  1. In het ziekenhuis gaan wij respectvol met elkaar om. 
  2. Bezoekers zijn van harte welkom tijdens de bezoektijden. Om rust te waarborgen houdt u zich aan het aantal bezoekers per patiënt dat is toegestaan. 
  3. Geweld in welke vorm dan ook, (seksuele) intimidatie, vernielen van eigendommen en in het bezit zijn van wapens staan wij niet toe. 
  4. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Wanneer deze middelen aanwezig zijn, worden deze in beslag genomen door de beveiliging en zo nodig overgedragen aan de politie. 
  5. Let goed op uw eigendommen. Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd.
  6. Vraag eerst om toestemming aan onze medewerker, patiënt of bezoeker, als u een foto of filmopname van hem of haar maakt in ons ziekenhuis. Het maken van geluidsopnames van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon is toegestaan. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.
  7. Sinds 1 januari 2020 is Franciscus Gasthuis & Vlietland een rookvrij ziekenhuis. Er mag niet op de terreinen van Franciscus Gasthuis & Vlietland worden gerookt.
  8. Hulphonden zijn welkom in het ziekenhuis. De hond mag in verband met infectiegevaar echter niet verblijven in behandel- of onderzoekskamers, het OK-complex, Intensive Care, verpleegafdeling Oncologie en Neonatologie. Andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten, geen toegang tot het ziekenhuis. 
  9. Op de parkeergelegenheiden en het terrein gelden de landelijke verkeersregels. 
  10. Identificeer u met een geldig legitimatiebewijs, indien hierom wordt gevraagd. 
Gedragsregels Franciscus

 

Veilige zorg

Veilige zorg betekent, naast goede en deskundige zorg, ook een veilig ziekenhuis voor iedereen: voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Helaas is de praktijk wel eens anders. Ook in het ziekenhuis neemt de agressie toe. Franciscus Gasthuis & Vlietland speelt hierop in door gebruik te maken van het landelijke project Veilige zorg. Onderdeel van het project is een nauwe samenwerking met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel is om de agressie binnen het ziekenhuis te bestrijden.

Overtredingen

Wanneer u een overtreding begaat wordt u hierop aangesproken door een medewerker. Wanneer dit geen effect heeft, wordt de beveiliging ingeschakeld. Indien nodig, roept de beveiliging de politie op en wordt aangifte gedaan.

Gele of rode kaart

Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er ‘lik op stuk’ beleid wordt toegepast bij geweldsdelicten. De beveiliging is bevoegd om, direct of achteraf, een gele of rode kaart uit te reiken. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, die we bijvoorbeeld uitschrijven bij verbaal geweld. Patiënten die een rode kaart krijgen mogen voor een bepaalde tijd het ziekenhuis niet meer in, behalve wanneer zij spoedeisende of psychiatrische hulp nodig hebben. De rode kaart kan bijvoorbeeld worden uitgeschreven bij fysiek geweld. Bij het uitreiken van de kaarten wordt de politie betrokken.

Ieder agressie-incident wordt, na melding, intern geregistreerd.

Franciscus Gasthuis & Vlietland verwacht met deze voorzorgsmaatregelen een veilige omgeving voor iedereen in het ziekenhuis te creëren.