Voorbereiden op uw afspraak

Lees alle informatie over uw afspraak goed door in MijnFranciscus of in uw bevestigingsbrief. Bekijk goed op welke locatie u een afspraak heeft. Franciscus heeft een locatie in Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Berkel en Rodenrijs en 2 locaties in Rotterdam Centrum. 

Wat neem ik mee? 

- Verzekeringspas
- Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart)
- Medicijnen die u gebruikt in de verpakking of vraag een medicatieoverzicht bij uw apotheek.
- Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, als wij deze nog niet hebben.
- Wij vragen u om bij verkoudheidsklachten een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. 

Stel 3 goede vragen

Om u goed voor te bereiden op het gesprek met uw zorgverlener, kunt u alvast nadenken over waar u het graag over wilt hebben, waar u zich zorgen over maakt, wat uw klachten zijn en wat u graag wilt weten. Schrijf deze vragen voor uzelf op. 

Weet u niet goed welke vragen u kunt stellen? Deze 3 vragen kunnen u goed helpen om samen met uw zorgverlener zaken op een rij te zetten. 

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor-en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat voor mijn situatie?

Meer uitleg over deze 3 vragen vindt u op 3goedevragen.nl.  Hier staan ook goede tips voor kinderen.

Op begineengoedgespek.nl leest u nog meer over hoe u een goed gesprek kunt voeren met uw zorgverlener en wat u kunt vragen vóór, tijdens en na het gesprek. Ook kunt u de onderstaande folder lezen.

Download de folder

Voorbereiden op het gesprek

Vragenlijst invullen

Soms vragen we u om voordat u naar uw afspraak komt een vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een polikliniekafspraak of een opname in het ziekenhuis. Hierdoor krijgen wij een goed beeld over uw gezondheid en kunnen we de behandeling hier beter op afstemmen. 

Meestal staat er een vragenlijst voor u klaar in MijnFranciscus. Deze vindt u onder het tabblad 'Vragenlijsten'. Soms krijgt u deze nog op papier mee of via een link in een e-mail. Controleer in uw afspraakbevestiging altijd of hier iets over vermeld staat.