Uw toestemming geven

Om u goede zorg te kunnen geven, vragen wij u om toestemming te geven voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor het delen van medische gegevens met andere zorgverleners zoals uw huisarts, apotheek of een ander ziekenhuis. Maar ook toestemming om u via de e-mail te benaderen om u te vragen hoe u uw zorg en behandeling bij ons heeft ervaren. Het geven van toestemming kunt u in MijnFranciscus doen of in het ziekenhuis. 

Toestemming geven in MijnFranciscus

Waar geef ik toestemming voor?

Toestemming delen medische gegevens

Uw arts en zorgverleners die u behandelen in Franciscus Gasthuis & Vlietland houden een medisch dossier van u bij. In dit dossier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Het ziekenhuis kan deze gegevens via een beveiligd portaal elektronisch delen met andere zorgverleners. Dit kan alleen als het nodig is én als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Waarom is toestemming geven nodig?
Soms komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, apotheker of de spoedpost. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan opvragen en bekijken zodat hij u de juiste zorg kan geven. Ook ’s avonds, in het weekend en in noodsituaties.

Kunnen alle zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?
Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens zomaar inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. Het delen van uw gegevens met andere zorgverleners gebeurt alleen met medeweten van uw zorgverlener(s) in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden via computernetwerken die goed beveiligd zijn. Iedere zorgverlener moet voldoen aan de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Toestemming om gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en scholing

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van wetenschappelijk onderzoek is om de zorg die we onze patiënten bieden steeds verder te verbeteren. Wetenschap levert ook een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers in Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Medewerkers van het ziekenhuis mogen uw medische gegevens inzien en gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing. Wij delen uitsluitend gegevens zonder uw naam en andere persoonsgegevens voor deze doeleinden. Wij vragen voor dit soort wetenschappelijk onderzoek geen toestemming, maar u kunt daar wel bezwaar tegen maken.  

Toestemming om benaderd te worden voor het delen van mijn ervaring

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg. Daarom horen wij graag van patiënten hoe zij hun zorg en behandeling in het ziekenhuis ervaren. Wij vragen uw toestemming om u via de e-mail te mogen benaderen om een vragenlijst in te vullen over patiëntenervaringen.

Toestemming voor communicatie via e-mail en/of sms

Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruikt van e-mail en sms om u te informeren over uw afspraken en om u vragenlijsten toe te sturen voor uw behandeling. Om uw e-mailadres en telefoonnummer hiervoor te mogen gebruiken, vragen wij uw toestemming. 

Hoe geef ik toestemming?

U kunt uw toestemmingen registreren in MijnFranciscus. Doet u dit liever in het ziekenhuis, dan kunt u terecht bij de inschrijfbalie of op polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw toestemming weer intrekken, kunt u ook doen in MijnFranciscus en in het ziekenhuis. 

MijnFranciscus

  1. Ga naar de website: https://mijn.franciscus.nl  
  2. Log in met uw DigiD
  3. Klik in het patiëntenportaal op het tabblad ‘Mijn gegevens’
  4. Klik vervolgens op ‘Toestemmingen' en volg de uitleg die er staat. 
  5. Om toestemming te geven voor het gebruik van uw e-mailadres en telefoonnummer gaat u naar tabblad 'Mijn Gegevens' en vervolgens naar 'Contactgegevens'. 

Geef toestemming in MijnFranciscus

External video URL