Doorgaan naar hoofdinhoud
Bekkenbodemcentrum

Een team van deskundigen werkt nauw samen, waardoor zij een brede expertise hebben en de beste zorg kunnen bieden aan vrouwen met bekkenbodemproblemen, zoals urineverlies, pijn bij vrijen of een vaginale verzakking. Het Bekkenbodemcentrum is gevestigd in Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Aandoeningen en ziektebeelden

De meest bekende bekkenbodemklachten zijn:

Behandelteam

Uw bezoek aan het BBC

Bij bekkenbodemklachten is het van belang dat de specialist goed weet wat uw klachten zijn. Daarom is het belangrijk om de vragenlijst en het plasdagboek die u krijgt toegestuurd goed in te vullen en bij uw eerste bezoek mee te nemen. Het is handig als u met volle blaas komt, eventueel extra onderzoek van urine of blaas kan dan meteen worden verricht. Ook is het handig dat u een potje (verse) urine meeneemt, deze urine kan dan meteen op afwijkingen worden gecontroleerd. In het Bekkenbodemcentrum streven we ernaar om de diagnose en het behandeladvies in een dag voor u duidelijk te krijgen. U krijgt hierover mondeling en schriftelijk informatie. Soms is aanvullend onderzoek nodig waarvoor u moet terugkomen of wordt u verwezen naar een andere specialist. 

Wie spreekt u allemaal

De doktersassistente
Wanneer u zich aanmeldt bij de balie van het Bekkenbodemcentrum dan neemt de doktersassistente van u de ingevulde vragenlijst, het plasdagboek en het potje met urine in ontvangst. Zij voert dan een urineonderzoek uit om te kijken of er sprake is van een blaasontsteking. Zo nodig wordt de urine op kweek gezet om verdere te bepalingen te doen. U krijgt dan, indien nodig, in de week erna een recept voor antibiotica toegezonden. Verder begeleidt zij u zo nodig naar een speciaal toilet waar tijdens het plassen een meting wordt verricht, de zogenaamde flowmetrie.

De continentieverpleegkundige
Zij  zal met u een intakegesprek voeren aan de hand van de door u thuis ingevulde vragenlijst en het bijgehouden plasdagboek. Indien nodig kan zij u adviseren en  begeleiden bij:

  • Inventarisatie van de klachten;
  • het kiezen van absorberend materiaal bij urine-incontinentie;
  • het kiezen van opvangmateriaal bij verlies van ontlasting;
  • verzorging van de geïrriteerde huid als gevolg van de incontinentie;
  • het aanleren van zelfkatheterisatie;
  • advies over voeding en drinkpatroon.

Indien het nodig is kan er worden gezorgd voor een  proefpakket incontinentiemateriaal. Dit wordt via een medische speciaalzaak aan u geleverd.

De bekkenfysiotherapeut
Een bekkenfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich voornamelijk bezighoudt met het behandelen van patiënten met bekkenbodemproblematiek  In aansluiting op het onderzoek van de specialist beoordeelt zij hoe de functie van uw bekkenbodemspieren is. Als u recent onder behandeling bent geweest bij een bekkenfysiotherapeut dan is deze beoordeling niet nodig. Wanneer er verdere behandeling nodig is dan wordt u verwezen naar een therapeut bij u in de buurt.

De gynaecoloog
De gynaecoloog zal eerst een gesprek met u hebben en vervolgens een inwendig onderzoek en echoscopie bij u verrichten. Na overleg met de bekkenfysiotherapeut zal hij de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Wetenschappelijk onderzoek

De behandeling van bekkenbodemklachten is nog in ontwikkeling. Daarom wordt er in veel ziekenhuizen wetenschappelijk onderzoek verricht. Het zou kunnen dat u wordt gevraagd om aan één van deze onderzoeken mee te doen. Het doel van het onderzoek   en de consequenties voor de behandeling worden altijd duidelijk uitgelegd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en mag alleen als u expliciet toestemming hebt verleend. Voorbeelden van onderzoeken zijn:

  • Risico’s en voordelen van tegelijk of in 2 sessies verrichten van een verzakkings- en incontinentieoperatie.
  • Vergelijking tussen bekkenfysiotherapie en een incontinentieoperatie bij stressincontinentie.
  • Het nut van urodynamisch onderzoek bij inspanningsincontinentie.
  • Studies waarbij het gebruik van verschillende matjes worden vergeleken bij incontinentie en verzakkingoperaties.

Nuttige websites

Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie 

Wetenschappelijk onderzoek naar bekkenbodemklachten 

Bekkenbodem4all

Maag Lever Darm Stichting
Telefoonnummer: 0900 – 202 5625

Bekkenfysiotherapeuten
Website met informatie over fysiotherapie

Voorlichting

Contact

Franciscus Gasthuis
Bekkenbodemcentrum
Balie 116, 1e verdieping
Afspraak maken: 010 - 461 6202

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid