Schenken na overlijden

Het is mogelijk de Franciscus Foundation op te nemen in uw testament, een nalatenschap. De Franciscus Foundation is een erkend goed doel met een ANBI status en hoeft hierdoor geen schenkings- en successierecht te betalen. Dit betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Overweegt u om na te laten aan de Franciscus Foundation? Dan is het noodzakelijk een testament op te laten maken waarin dit staat genoteerd. Als u al een testament heeft, kunt u dit aan laten passen bij de notaris.

U kunt uw nalatenschap op de volgende manieren regelen.

Erfstelling
U kunt de Franciscus Foundation benoemen tot (mede)erfgenaam. Na uw overlijden worden eerst alle kosten betaald. Het overgebleven geld wordt verdeeld onder alle erfgenamen. Op deze manier komt (een deel van) uw erfenis ten goede aan de Franciscus Foundation. De grootte van dit deel is afhankelijk van de omvang van uw nalatenschap en het aantal erfgenamen.  

Legaat
Het is ook mogelijk de Franciscus Foundation een legaat toe te kennen. Dit is een vastgesteld bedrag. U kunt in uw testament bijvoorbeeld uw familie als erfgenaam benoemen en een bedrag of bezig als legaat aan de Franciscus Foundation toewijzen.

Wilt u meer weten over schenken na overlijden? Raadpleeg www.erfwijzer.nl of neem contact op met Marijke Memelink via 010 - 893 4110 of mail naar fondsenwerving@franciscus.nl