Samen beslissen bij IBD

Ieder mens is anders, daarom is iedere behandeling ook maatwerk. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij uw behandeling. De uiteindelijke behandeling bepalen wij in overleg met u. Dit noemen wij ook wel shared decision making. Samen met u komen wij tot afspraken over de vervolgstappen in uw behandeltraject met medicatie of een eventueel daarbij noodzakelijke operatie. Vooral als het gaat om ingrijpende beslissingen, ervaren wij dat het belangrijk is dat u weloverwogen keuzes maakt. Uw MDL-arts en de IBD verpleegkundigen kunnen u hierbij ondersteunen. 

U weet vaak zelf heel goed wat het beste bij u past en waar u zich prettig bij voelt. Door u goed te informeren over de mogelijkheden, de voor- en nadelen van een behandeling of operatie en de mogelijke kansen en risico's hiervan bent u zich meer bewust van de keuzes die u heeft. Dit helpt ook om achteraf minder te twijfelen over uw beslissing.

Uw mening over de IBD zorg in ons ziekenhuis vinden wij heel belangrijk. Wij kunnen hiervan leren en waar nodig de zorg verbeteren. Samen met Crohn&Colitis.nl zetten wij om de zoveel tijd vragenlijsten uit waarin wij uw mening vragen. Ook nodigen wij patiënten uit voor spiegel gesprekken. In deze gesprekken bespreekt u samen een gespreksleider van buiten ons ziekenhuis wat u vindt van de geleverde zorg. De uitkomsten nemen wij mee en hopen daarmee de zorg voor u te verbeteren.