Rampenopvang

De rol van ziekenhuizen bij de bestrijding van rampen is sinds 1 juli 2004 vastgelegd in de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (WGHOR). In deze wet wordt beschreven hoe de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen is georganiseerd en wie met de uitvoering zijn belast. Bij een crisis of ramp in onze regio ligt de coördinatie bij de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ziekenhuizen, GHOR, brandweer, politie en gemeenten werken samen in de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Om goed voorbereid te zijn op de opvang van grote groepen slachtoffers, heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland een Ziekenhuis Rampenopvangplan opgesteld waarin alle processen tijdens een ramp staan beschreven.

Goede voorbereiding

Onder een ramp wordt een ongeval van dusdanige aard en omvang verstaan, dat het aantal slachtoffers de normale opvang- en behandelfaciliteiten van het ziekenhuis overtreft en dat er uit contacten met de GHOR organisatie blijkt dat er sprake is van een ramp. Bij grootschalige incidenten met veel slachtoffers is dan ook een gecoördineerde inzet van diensten en organisatie van verschillende disciplines in Franciscus Gasthuis & Vlietland noodzakelijk. Om goed voorbereid te zijn op de opvang van grote groepen slachtoffers, heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland een Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) opgesteld waarin alle processen tijdens een ramp worden beschreven.

Commissie

Elk ziekenhuis, dus ook Franciscus Gasthuis & Vlietland, heeft een commissie die verantwoordelijk is voor het opzetten van een ziekenhuisorganisatie die bij een ramp zorgdraagt voor de opvang van rampenslachtoffers. De ZiROP-commissie draagt zorg voor een up-to date ZiROP. De ZiROP-commissie komt regelmatig bij elkaar om verbeterpunten vanuit de interne opleidingen ten aanzien van rampenopvang en ervaringen in binnen- en buitenland te beoordelen en eventueel toe te passen op eigen ZiROP.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de crisiscoördinator van Franciscus Gasthuis & Vlietland, via telefoonnummer 010 - 461 6161.